1

A Review Of inox304.org

News Discuss 
Ứng dụng đơn giản: Xoong nồi inox giữ nhiệt lâu hơn nồi nhôm nên rất thích hợp để hầm. Sử dụng axit đặc như H2SO4 hoặc HCL để kiểm tra. Nhỏ một giọt axit lên bề mặt Inox 304 sẽ không tạo phản ứng gì hoặc chỉ làm nổi màu https://www.inox304.org/https://drive.google.com/drive/folders/19KNxYUlrcs2bau40GDBxB2Sm4qg5ujoG

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story