1

بازدید

News Discuss 
بازدید. ( مص مرکب مرخم ) برآورد ( حاصل مزرعه و درآمد و امثال آن ). تقویم. تخمین. حدس قسمت بنایی. حزر. تقویم حاصلی ندرویده و ناچیده : ودر حین بازدید محال ... http://yektainstrument.com/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story